Silvicultura

Padurile si alte terenuri cu vegetatie forestiera ocupau suprafata de 96.381 ha in anul 1998 fata de 96.379 ha in anul 1997.

- hectare -

Indicatori 1997 1998 Dinamica % 1998/1997
Suprafata fondului forestier 96.379 96.381 100,00
din care :paduri 94.358 94.320 99,99
Suprafete pentru care s-au efectuat impaduriri 260 271 104,23
  • Masa lemnoasa pusa in circuitul economic in anul 1998 a fost de 218 mii mc - volum brut, fata de 232 mii mc - volum brut, in anul 1997 (93,97%).
  • Suprafata parcursa de taieri din fondul forestier in anul 1998 a fost de 5.442 ha, fata de 5.869 ha, in anul 1997 (92,72%).
  • Au fost intreprinse masuri de protectie si igienizare a padurilor pe o suprafata de 21.500 ha in anul 1998, fata de 20.000 ha in anul 1997 (107,5%).