Agricultura.

Judetul Timis detinea la sfarsitul anului 1998 o suprafata agricola de 702.368 ha, din care suprafata arabila era de 528.643 ha, pasunile ocupau suprafata de 130.394 ha, fanetele se intindeau pe 29.453 ha. De asemenea importante suprafete de teren erau ocupate, la aceeasi data de vii si pepiniere viticole - 4520 ha - precum si de livezi si pepiniere pomicole care se intindeau pe 9.348 ha.

Dupa forma de proprietate, terenurile agricole arabile, pasunile si fanetele sunt in cea mai mare parte proprietate privata, pentru padurile si celelalte terenuri ce vegetatie forestiera, situatia juridica urmand sa fie reglementata in urma aplicarii Legii nr.1/2000.

Suprafata cultivata la principalele culturi, pe forme de proprietate

- hectare -

Cultura Unitati cu capital de stat si mixt Sectorul privat
1997 1998 % 1997 1998 %
Grau si secara 46.013 35.461 77,13 107.392 89.695 83,52
Orz si orzoaica 26.198 23.406 89,34 32.385 28.541 88,13
Porumb 18.007 12.504 69,44 6.355 7.358 115,78
Floarea soarelui 16.471 15.937 96,76 30.389 33.411 109,94
Soia 4.740 12.032 253,84 1.236 5.007 405,10
Sfecla de zahar 489 435 88,96 5.751 5.313 92,38
Cartofi 38 23 60,53 8.413 9.080 107,93
Legume 242 176 72,73 9.870 10.828 109,71


Productia totala realizata la principalele culturi, pe forme de proprietate

- tone -
Cultura Unitati cu capital de stat si mixt Sectorul privat
1997 1998 % 1997 1998 %
Grau si secara 150.101 117.328 78,17 260.952 268.394 102,85
Orz si orzoaica 97.964 67.536 68,94 85.869 86.726 101,00
Porumb 90.021 44.940 49,92 367.514 327.476 89,11
Floarea soarelui 15.009 17.099 113,92 22.571 34.821 154,27
Soia 7.263 13.998 192,73 1.548 5.483 354,20
Sfecla de zahar 9.176 6.219 67,77 130.273 121.377 93,17
Cartofi 326 307 94,17 106.092 121.325 114,36
Legume 1.319 984 74,60 107,861 132.898 123,21


Situatia din sectorul zootehnic, pe forme de proprietate

- mii de capete -
Efective de animale Unitati cu capital de stat si mixt Sectorul privat
Bovine 16,0 54,9
Porcine 935,6 204,6
Ovine 41,1 322,3
Pasari 6,4 1794

- Productia de carne

In anul 1998 productia totala de carne realizata pe total sectoare a fost de 115 mii tone, cu 34 mii tone mai putin decat in anul 1997. In sectorul de stat s-au realizat 82 mii tone, cu 21 mii tone mai putin, iar in sectorul privat productia totala a fost de 33 mii tone, cu 12 mii tone mai putin. Productiile mai mici de carne din anul 1998 se datoreaza scaderii efectivelor de animale destinate sacificarilor.

- Productia de lapte de vaca

S-a realizat o productie totala de 1.175,9 mii hl. lapte, de la un efectiv mediu de 34.499 capete, revenind 3.045 l/cap de vaca furajata, cu 4 mii hl si cu 400 l /cap de vaca mai mult decat in anul 1997. Cresterea productiei de lapte de vaca este localizata in sectorul privat unde s-au realizat 1.005 mii hl, cu 80 mii hl mai mult decat in anul 1997. In sectorul de stat s-au obtinul cu 26 mii hl mai putin. In sectorul privat productia pr cap de vaca furajata a fost de 3.560 l/cap, iar in sectorul de stat de 3.300 l/cap.

- Productia de lapte de oaie

Fata de anul 1997, productia este mai mare cu peste 35%, mai mare in special in sectorul privat.

- Productia de lana

In anul 1998 a scazut fata de anul 1997 cu 0,4 kg lana/cap revenind in medie 2,9 kg lana/cap de oaie.

- Productia de oua

Obtinuta numai in sectorul privat, productia de oua a fost cu peste 9000 mii bucati oua mai mare decat in anul 1997.

Gradul de acoperire cu utilaje agricole necesare infiintarii culturilor si recoltarii productiei, la nivelul judetului

Utilaje agricole la 100 hectare Existent la 31.12.1997 Existent la 31.12.1998 Dinamica % 1998/1997
Nr. total de tractoare 1,72 1,61 93,6
Combine 0,96 0,99 103,1
Semanatori 0,81 0,80 98,8
Grape cu disc 0,85 0,81 95,3