1970 - Se construieste în cadrul ITCVTT (Intreprinderea de Transporturi si Constructii Vagoane de Tramvai Timisoara) prototipul tramvaiului de tip Timis

1971 - Se pune în exploatare Baza Mixta de exploatare Tramvaie - Troleibuze din Bv.Dâmbovita - str.I.Barac

1972 - Începe fabricatia în serie a tramvaiului de tip Timis

1973 - Se construieste prima linie de tramvai pe pat de beton

1976 - Se experimenteaza primul tramvai cu chopper din tara

1977 - Fabricatia de tramvaie trece în cadrul intreprinderii "Electrometal" Timisoara

1979 - Transportul în comun trece în cadrul I.J.T.L.TIMIS (Intreprinderea Judeteană de Transport Local Timis)

1986 - Se da în functiune baza de troleibuze din str.Banatul

1988 - Se pune în functiune primul troleibuz cu chopper

1990 - Se creează Regia Autonoma de Transport Timisoara

1992 - Refacerea liniei tramvaiului nr. 5

1993 - Modernizarea liniei de tramvai pe str. Stefan cel Mare (între str. St. O. Iosif - B-dul Eroilor)

1996 - Modernizarea liniei de tramvai - buclă Torontalului.

1996 - Modernizarea liniei de tramvai pe str. 3 August 1919

1998 - Modernizarea liniei de tramvai pe Bd. Dragalina;
           Deschiderea bazei de agrement R.A.T.T.

1999 - Infiintarea liniei 40 autobuze;
           Incheierea contractului de finantare a modernizarii infrastructurii linie cale, cu Banca Europeana de Investitii. 2000 - Amenajare statie capat linie tramvai Bd. Dambovita;
           Amenajare statie I.T.P.;
           Amenajare centru de vanzare bilete, abonamente, gratuitati - P-ta Badea Cartan;
           Infiintare linia 11 tramvaie.